Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những con ngựa"

Dịch:The horses

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tiendung2002

the hores

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

những con ngựa là đúng nhất

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynhNh137491
2 năm trước

https://www.duolingo.com/haidoanthanh

de vai nhai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BiQuangHuy1

so easy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ran455

mik bấm the horses mà nó ko chấp nhận là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Moon_Kute

dễ quá à nhưng dễ mắc lỗi chính tả ở từ horses lắm ( mik đấy).

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

các con ngựa cũng đúng luôn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynVitHn333614

Hi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 7

Cho mình mượn mã CLB nha!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LCngThnh2006

he he

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuongPham384899

đọc to rõ chậm thế mà còn k nghe,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnDngHoiA

Tại hằng Khanh Quynh điếc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhHuynh6

cần đọc lai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SIESTA_Z

Tự học đi chứ!!!

2 năm trước