Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We sing."

Dịch:Chúng tôi hát.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongnkbd

"chúng tôi ca" hay "chúng tôi ca hát" vẫn là đáp án đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnghia2008

haha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnVuNgoc

Chúng tôi ca. Why is it wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kiet96

chúng tôi ca,,,,,, sai nữa sao trời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Randy283358

ca va hat giong nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

ca nước hihihi:)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiKin8

Nghe rõ ràng có đuôi k

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/legiahao1967

Vì sao chúng ta ở đây là sai vậy ad?

6 tháng trước