Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will take over the restaurant for you."

Dịch:Tôi sẽ tiếp quản nhà hàng cho bạn.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hungmanhngkh

thay quản lý = tiếp quản được không

3 năm trước