"Introduction from the author"

Dịch:Sự mở đầu từ tác giả

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranQuangT

Lời mở đầu từ tác giả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Màn giới thiệu từ tác giả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

Introduction fr the author started a lecture today.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangbeard

Sự giới thiệu từ tác giả

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Me too

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/minh_quan123456

đến từ tác giả cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

Hớ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.GasTer.

:@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

su mo dau cua tac gia>mk tra loi nhu zay ma sai ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.-.kaiz.-.

lời mở đầu hoặc lời giới thiệu hợp lý hơn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thuy875570

sự bắt đầu từ tác giả mà cũng sai

1 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.