Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Introduction from the author"

Dịch:Sự mở đầu từ tác giả

0
3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranQuangT

Lời mở đầu từ tác giả

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

Introduction fr the author started a lecture today.

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Màn giới thiệu từ tác giả

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/minh_quan123456

đến từ tác giả cũng được mà

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

Hớ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/.GasTer.

:@

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danhnguyen27

su mo dau cua tac gia>mk tra loi nhu zay ma sai ?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoangbeard

Sự giới thiệu từ tác giả

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/.-.kaiz.-.
.-.kaiz.-.
  • 12
  • 12
  • 2
  • 59

lời mở đầu hoặc lời giới thiệu hợp lý hơn

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngHongAn3

lời tựa cũng được mà

-1
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/huongnt20

Hâm, "Sự giới thiệu của tác giả" với "Sự giới thiệu từ tác giả" thì khác gì nhau?

-3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThinHu1

Khác chứ

0
Trả lời2 tuần trước