"Điều này sẽ làm giảm giá trị của nó."

Dịch:This will reduce its value.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrangSpacy

Sao không dùng decrease được vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnh10061998

Mình cũng thắc mắc

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.