Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều này sẽ làm giảm giá trị của nó."

Dịch:This will reduce its value.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrangSpacy

Sao không dùng decrease được vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnh10061998

Mình cũng thắc mắc

1 năm trước