"Nhà của tôi đã trở thành một nhà hàng."

Dịch:My house has turned into a restaurant.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 238

Dùng my home mà sai. Mog mod cập nhật đáp án

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BiQucThi7

"My house has became a restaurant" sao lại sai?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/haikttv

become became become

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/mrdeathmage

"My house turned to the restaurant" duoc ko ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LnhThng9

Phải là: my house turned into the restaurant

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/LnhThng9

Ở đây là a.

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

My house will have turned into a spa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

My house has into a coffee shop

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenphuocdien

Truong hop nay dung my home khong duoc sao? Ai biet giai thich gium

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
 • 25
 • 25
 • 18
 • 11
 • 365

Home chỉ căn nhà mang ý nghĩa trừu tượng, house là một căn nhà vật lý cụ thể. Ví dụ người Việt mình hay có câu là "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" thì câu tiếng Anh tương đương là "Men build houses, women build homes."

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenphuo732037

My home với my house khác nhau lắm

Nhưng sử dụng my house thì tốt hơn my home

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dangnguyeen

restaurant thì r là nguyên âm sao không dùng an restaurant hả mọi người

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yubi441384
Yubi441384
 • 25
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6

Nguyên âm là u e o a i mà bạn, làm gì có r

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

My house became a restaurant

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.