Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ đi ngân hàng."

Dịch:I am going to the bank.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dunghuynht

I will go to the bank mới đúng chứ . Sẽ đi chứ đâu phải đang đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LienDam1

Cấu trúc "s+tobe+going to..." cũng là thì tương lai(gần) đó bạn :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LNhtTrng10

Sau be going to phải có 1 động từ ng mẫu. Vd: I am going to go to the bank

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Lỗi đó, half fail!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranBangDoan_YM

Mình cũng nghĩ thế, nhưng không có đáp án để chọn. Có lẽ phần mềm bị lỗi soạn thảo.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vietnguyen0890

S + be not + going to + V (+O) = I am going to go to the bank mới là " tôi sẽ đi ngân hàng chứ nhỉ"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/songthuan08

Mình cũng bị sai: I am going to go to the bank. Đáp án đúng của chương trình thấy thiếu thiếu...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DungNhuynH

Cấu trúc là" S+tobe+going+to+...là tương lai gần

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"To be + Ving" còn có nghĩa diễn tả một hành động sắp sửa xảy ra. Vì vậy câu trên dịch là " tôi sắp đi ngân hàng" là chính xác nhất. Bạn nào chưa biết thì nên cập nhật thêm kiến thức này.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/onHongNguy1

Câu này nghĩa là "tôi đang đi tới ngân hàng" thì đúng hơn

1 năm trước