"Chúng tôi cần một hệ thống truyền thông mới."

Dịch:We need a new communication system.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ratlathaido123

Lúc nãy ghi "truyền thông" là communication thì đáp án là media bây giờ trong câu này ghi media thì lại là communication? haiz

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We need I a new communication system

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We need a new communication system, We need a new communication system

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.