https://www.duolingo.com/phanphan0101

"She reads me her book."

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phanphan0101

Câu này là sao hả add? Phải dịch nghĩa tiếng việt là sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mr.D.Long

cô ấy đọc cho tôi quyển sách của mình

2 năm trước

https://www.duolingo.com/YoungRi1

Cô ấy đọc tôi... quyển sách của cô ấy. Vậy à?@_@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SunSun400009

Cần nghĩa của câu này....nghe lủng củng quâ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/saidan00

Cô ấy đọc cho tôi quyển sách của cô ấy.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.