1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "Femti prosent av studentene …

"Femti prosent av studentene kommer til å mislykkes."

Translation:Fifty percent of the students will fail.

June 2, 2015

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Erven.R

Because three courses went out during their finals.


https://www.duolingo.com/profile/MikePopielnicki

Why "are going to fail" isn't an accepted answer?


https://www.duolingo.com/profile/fveldig

That is an accepted answer.


https://www.duolingo.com/profile/Yvonne608224

Mislykkes? Hvis du flunka prøven kan du da ikke si at du "mislykket den", det høres ikke riktig ut.

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.