"Cô ta có những nghi ngờ về chồng mình."

Dịch:She has doubts about her husband.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

She has the doubts about her husband. SAI -_-

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gacoi1010

ừ mình cũng vậy đó . hổng biết tại sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaito...

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quocnht0

suspicions

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhNhatBui

I don't know

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Éo bít tsao thêm''the", hog đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VDuyHuynh2

Có số nhiều rồi ( đuôi thêm s) là đã xác định nên ko cần thêm mạo từ xác định " the"

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/VDuyHuynh2

Thêm the khi : she has the doubt (no "s") about her husband

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

The apples on the table. Tên của the là mạo từ xác định và có một nghĩa là đứng trước các danh từ xác định. Ám chỉ Nghi ngờ của cô ấy là đã có và xác định rồi nên cần có the

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.