Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta có những nghi ngờ về chồng mình."

Dịch:She has doubts about her husband.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 159

She has the doubts about her husband. SAI -_-

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gacoi1010

ừ mình cũng vậy đó . hổng biết tại sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaito...

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quocnht0

suspicions

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhNhatBui

I don't know

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Éo bít tsao thêm''the", hog đc

9 tháng trước