1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Then it is a volcano."

"Then it is a volcano."

Dịch:Vậy nó là một ngọn núi lửa.

June 2, 2015

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Then nghĩa đầy đủ của nó là gì vậy???


https://www.duolingo.com/profile/Bee314

vay do la mot ngon nui lua co gi khong dung. toi thay trong duolingo no voi do cu lan lon nhieu lam


https://www.duolingo.com/profile/huynhphudt

Hồi đó nó là một ngọn núi lửa


https://www.duolingo.com/profile/CoSang1

Dou đọc nhanh quá, nghe nhầm lẫn hết cả it is and is it


https://www.duolingo.com/profile/cU3aJ

Vậy sau đó là một ngọn núi lửa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.