Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Then it is a volcano."

Dịch:Vậy nó là một ngọn núi lửa.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 127

Then nghĩa đầy đủ của nó là gì vậy???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bee314
Bee314
 • 25
 • 24
 • 821

vay do la mot ngon nui lua co gi khong dung. toi thay trong duolingo no voi do cu lan lon nhieu lam

2 năm trước