"Υπήρχε έλλειψη τροφής στην Ευρώπη."

Μετάφραση:There was a lack of food in Europe.

πριν από 3 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.