Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thousands of people were there."

Dịch:Hàng ngàn người đã ở đó.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamthanhphong

Hàng ngàn người đã ở đó.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minh62441

Khó wa T _ T

2 năm trước