Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I swim in the sea."

Dịch:Tôi bơi trên biển.

3 năm trước

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan