Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã bỏ rơi bạn gái mà không trả tiền cho bữa tối."

Dịch:He left his girlfriend without paying for the dinner.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyennx

Poor her!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainbow091686

I agree

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuangHungSh

Maybe he forgot his wallet... but it is impolite to do that :)))

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 157

Sao không được dùng thì QKHT

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Thật là một người đàn ông không tốt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Oh, poor her. What a bad boyfriend!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He left his girlfriend without paying for the dinner, He left his girlfriend without paying for the dinner, He left his girlfriend without paying for the dinner

1 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau
loizzzzlau
 • 25
 • 8
 • 2
 • 122

he left his girlfriend without his wallet

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiYnV2
HiYnV2
 • 25
 • 11
 • 75

Có thể dùng "abandoned" thay cho "left" không vậy các bạn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Dịch thoáng quá. Nếu với câu tiếng Anh mẫu như thế mà mình dịch ra tiếng Việt như thế bảo đảm sẽ không được chấp nhận.

2 năm trước