Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have to play in a group."

Dịch:Chúng tôi phải chơi trong một nhóm.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanAnh149

cau tra loi nay cua toi phai duoc chap nhan vi no dung ngu phap, hoan canh

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lylyyi.

Vậy thì bạn báo lỗi đi

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 10

Chúng ta phải chơi theo nhóm?

0
Trả lời8 tháng trước