Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have to play in a group."

Dịch:Chúng tôi phải chơi trong một nhóm.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanAnh149

cau tra loi nay cua toi phai duoc chap nhan vi no dung ngu phap, hoan canh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngoc.Lien

Vậy thì bạn báo lỗi đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Chúng ta phải chơi theo nhóm?

10 tháng trước