Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/quochiep1990

"Why does he not speak with his mother?"

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhanxicoNg1

"he" là số ít mà sao ko thêm "s"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quochiep1990

có trợ đồng từ "does" rồi, nên động từ chính "speak" sẽ ko thêm "s" nữa !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Why does He not speak with his mother, why does she not speak with his mother

1 năm trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
  • 19
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Loạn quá

11 tháng trước