"Cô ấy sẽ chạm vào ngọn lửa."

Dịch:She will touch the fire.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 240

And after she will be burn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainbow091686

you're so funny! I like that joke

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 240

thanks :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bichmoon

"She will touch to the fire" is it right?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/XDuchy
XDuchy
 • 13
 • 13
 • 9
 • 5
 • 5

You have to get rid of 'to'

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.