Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi lắng nghe chăm chú."

Dịch:I am all ears.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 184

Câu này có cấu trúc lạ ha !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mummy_immortal

Câu này lạ vãi. All ears là nghe chăm chú

3 năm trước

https://www.duolingo.com/inhNgcHuy2

Giờ mới biết =))

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Mình nghĩ "all" là tất cả thì câu này dịch là : tôi lắng nghe bằng hai tai theo nghĩa của người việt cũng đúng.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhcDev

Tra từ điển có đó bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuong687463

I am all ears

1 tuần trước