1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Του σκύλου του αρέσει εκείνο…

"Του σκύλου του αρέσει εκείνο το παπούτσι."

Μετάφραση:The dog likes that shoe.

June 3, 2015

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/ZoranMudronja

I thought the translation would be "HIS dog likes..." - It seemed to me one "του" too many. How would "his dog likes that shoe" be constructed then?


https://www.duolingo.com/profile/ssurprize

If you are familiar with the spanish or german structure for "like", in greek it's similar.
He likes this. Ihm gefällt das. Του αρέσει αυτό. A difference is that in greek this του, μου, σου remains, even when we add "who" likes that:
Του αρέσει αυτό.
Ποιανού του αρέσει αυτό;
Του σκύλου του αρέσει αυτό.
So "His dog likes this" would be "Του σκύλου του του αρέσει αυτό."

Sometimes you'll see in written form, some people will use an accented τού to differentiate the "του αρέσει" from the possessive του, but I don't think this is actually grammatically correct.

So, this is the easy one to tell. But how about "Τα παιδιά μας διαβάζουν ένα βιβλίο". Is it "Our children are reading a book" or "The children are reading us a book" ? :P


https://www.duolingo.com/profile/ZoranMudronja

Thank you very much, that was very helpful!

(pragmatically speaking, I suspected I'd have to put the third του somewhere in the sentence, but I wasn't sure)

As for the quiz, looks to me like it could be both, and that the context determines the meaning. How did I do? :-)


https://www.duolingo.com/profile/ssurprize

Yes, you nailed it :D It can be both.


https://www.duolingo.com/profile/ZoranMudronja

ευχαριστώ πολύ :-)

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.