Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy tạo ra cái gì?"

Dịch:What does he create?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrangNguye364561

What does he make??? Không đúng?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhingoc1234

không phải ko chia động từ mà nó chỉ chia một lần trong một câu thôi.Mà nó chia ở trợ động từ do thành does rồi còn j!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhingoc1234

Sao mình ghi make lại ko đc nhỉ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
  • 19
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Sao lại là what does mà không phải là what do..

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cqOoK
cqOoK
  • 17
  • 56

does ~ số ít do ~ số nhiều

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoai815838

he là số ít nên dùng does

6 tháng trước