"Sở thú có bảy mươi con thú."

Dịch:The zoo has seventy animals.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caotre

70 con thú là số nhiều nên phải "have" chớ mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

has đi với zoo mà bạn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/caotre

Ờ phải rồi, mình tẩu hỏa rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

@^@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/snbq4v

Chủ ngữ là 1 cái sở thú thôi mà bạn.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The zoo has seventy the animals mà sai là sao admin ơi

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.