"Heightandweight"

Dịch:Chiều cao và cân nặng

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ms.minh555

The answer is "height", but the pronounciation is "high", please check

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 263

Muốn hỏi chiều cao và cân nặng của bạn là bao nhiêu thì hỏi sao ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Watson_Julie1509

chiều cao: How tall are you?

cân nặng: How much do you weigh?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
 • 18
 • 17
 • 10

không dùng weight chỉ cân nặng hả?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Watson_Julie1509

neu ban dung tu 'weight' thi ban co the dung`: " what is your weight? "

ban tham khao them o trang nay nhe: http://www.learnamericanenglishonline.com/Yellow%20Level/Y20%20Height%20and%20Weight.html

Sorry for typing bad Vietnamese as I do not have Unikey at the moment :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Height and weight, height and weight, height and weight

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
 • 22
 • 8
 • 6

Weight phát âm giống wait.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tanhoaian

Nghe y chang "hide and wait" nói nối chữ lại với nhau!

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.