1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "This is my fifth and last ye…

"This is my fifth and last year at the university."

Translation:Dette er mitt femte og siste år på universitetet.

June 4, 2015

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/londoncallling

Why is 'dette er det femte og siste året mitt på universitetet' wrong?

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.