"This is my fifth and last year at the university."

Translation:Dette er mitt femte og siste år på universitetet.

June 4, 2015

1 Comment


https://www.duolingo.com/londoncallling

Why is 'dette er det femte og siste året mitt på universitetet' wrong?

October 24, 2015
Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.