1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Δεν έχεις χιούμορ!"

"Δεν έχεις χιούμορ!"

Μετάφραση:You have no humor!

June 4, 2015

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

" You have no sense of humour" is the correct phrase, it means you cannot understand a joke. The other use of humour is " in good humour", " in bad humour", or in an " odd humour" etc.


https://www.duolingo.com/profile/Speugenia

That is exactly correct. For the rest of the phrases you mention here the translation in Greek would be "διάθεση = mood" and not "humo(u)r" though.


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Hi Speugenia, many thanks for that.


https://www.duolingo.com/profile/Pain.t.ed

Why 'I know' is a wrong answer?

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.