Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will have a look at him."

Dịch:Tôi sẽ ngó qua anh ấy.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sang1941

tai sao phai them have a i will look at him khong duoc a

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

tôi sẽ nhìn anh ta rồi cũng đc mà, đúng mẫu câu luôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Toi se de y den cau ta?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Đọc mẫu mà như người bị tật nói lắp !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DominiqueQ9
DominiqueQ9
  • 24
  • 23
  • 10
  • 538

Tiếng Việt?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

Tôi sẽ trông chừng anh ta

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhTri18

Nhìn vào không đúng à

2 tuần trước