Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn đưa bạn một thỏa thuận."

Dịch:I would like to offer you a deal.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sang1941

a deal khong giong an agreement a?

3 năm trước