Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi không có cơ hội dùng tiếng Anh."

Dịch:We have no opportunity to use English.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mummy_immortal

Vãi cả have not sai. Have no đúng. Ad giải thích hộ mình cái

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MYXINH93

we don't have occation to use English???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 907

we do not have the chance to use English.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenXuan8

tại sao không dùng "we don't have opportunity using English"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mummy_immortal

Sao lại have no

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Meou4mat
Meou4mat
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 7
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

tại sao dùng chance lại sai vậy bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rongcuoimay

dùng "chance" khi nói về cơ hội xảy ra tình cờ ví dụ như: I have no chance to speak to her.

dùng "opportunity" khi nói về cơ hội xảy ra trong mong muốn của mình ví dụ như: I will have opportunity to comment.

nguồn: google/ biet.edu.vn ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TNA19

Tại sao không thể dùng change? Ai biết gt hộ tớ với :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhNguyen915104

tại sao dùng "chance" thay cho "opportunity " lại sai vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/npvietkhoa

we don't have chance to use English.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/npvietkhoa

sao lại sai nhở?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tin917065

We do not have a chance to use english. Đã thử và đúng

1 năm trước