Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ông của tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa."

Dịch:My grandfather is going to prepare the lunch.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ratlathaido123

grandpa sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Nếu dùng set thay prepare được không ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pham_Khanh1993

Trả lời giống hệt sao lại sai vậy ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BchNgc879706

Mình dùng grandad vẫn ok

1 năm trước