Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đọc những lá thư của bạn."

Dịch:We read your letters.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/draker123

haizz ít quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghuy2608

we read the letters of you Sao lại sai v ta ??

1 năm trước