"Chúng tôi đọc những lá thư của bạn."

Dịch:We read your letters.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/emben3

haizz ít quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danghuy2608

we read the letters of you Sao lại sai v ta ??

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.