1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "I have a spider."

"I have a spider."

Μετάφραση:Εγώ έχω μια αράχνη.

June 6, 2015

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.