Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đi bộ trên đường."

Dịch:He walks on the street.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangvm

He is walking on the street. Cũng đúng mà?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dovanhung26262

He is walking on the street mà báo sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NAm76997

Sao mình thay street bằng way lại sai nhỉ

5 tháng trước