Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã chơi cả ngày."

Dịch:We have played all day.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haitrinh83

Dùng whole thay vì all có được không vậy mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/boby2009

ko dau em yeu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/boby2009

toi da ghi we have played all day roi ma van cho la sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

we have played during the day" Sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HienNguyen115592

We played whole day

3 năm trước

https://www.duolingo.com/boby2009

bad answer

1 năm trước