Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hainam1990

"I have never seen your house."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hainam1990

Tôi đã chưa từng nhìn thấy nhà của bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhSon288

Tôi chưa bao giờ thấy nhà của bạn

7 tháng trước