Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hainam1990

"He has not eaten today."

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hainam1990

Hôm nay anh ấy đã không ăn.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/untilyoulovelvle

....tại sao lại là '' eaten '' mà k phải eat nhỉ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/WynChanNoo

Anh ấy chưa ăn gì hôm nay

0
Trả lời1 năm trước