https://www.duolingo.com/hoxuanhuong1207

Cấp độ

Các bạn biết cho mình hỏi, mình đã học đến cấp độ thứ 16 nhưng không biết cách nào để học cấp độ tiếp theo (trong khi mình được biết có 25 cấp độ). Cảm ơn các bạn.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sauruou

Mình đã 42 tuổi vậy có quá già để học không.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

học ngôn ngữ thì không bao giờ muộn cả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

chắc là bạn đã hoàn thành cây ngôn ngữ ròi, cứ việc ôn lại những kĩ năng làm sao cho cả cây đó hóa vàng là đc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoxuanhuong1207

cảm ơn bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/I.Want.Love

học típ là đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/RollingSky.

Dưới đây là danh sách các cấp độ (cấp độ - điểm để cấp độ tiếp theo - điểm vào cuối cấp):

1 - 60 → 60

2 - 60 → 120

3 - 80 → 200

4 - 100 → 300

5 - 150 → 450

6 - 300 → 750

7 - 375 → 1,125

8 - 525 → 1,650

9 - 600 → 2,250

10 - 750 → 3.000

11 - 900 → 3,900

12 - 1.000 → 4,900

13 - 1,100 → 6.000

14 - 1,500 → 7.500

15 - 1,500 → 9.000

16 - 1,500 → 10.500

17 - 1,500 → 12.000

18 - 1,500 → 13.500

19 - 1,500 → 15.000

20 - 2.000 → 17.000

21 - 2.000 → 19.000

22 - 3.500 → 22.500

23 - 3.500 → 26.000

24 - 4,000 → 30.000

5 tháng trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.