"Bạn làm việc chăm chỉ."

Dịch:You work hard.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/yenngoc0901

tại sao không thể dùng ''hard-working''

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrFuong

Cùng câu hỏi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/snoopy_mta

add nên bổ sung hard working vào đáp án

3 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Mày luôn hả ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

You work hard, You work hard, You work hard, You work hard, You work hard, You work hard, You work hard

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamthuyng3

Tại sao không dùng hardly

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.