Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/bikkul

I need the exchange about English .

I am Hang . I am from Vietnam . I am 19 . I study English in DOULINGO.I need the exchange about English . It will help me learn better . Thank you !

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DARKMEN.

Welcome To Duolingo, Hang!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/supercrazy205

can i your friend

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bikkul

ok my friend :)

3 năm trước