"Tôi bơi và cô ấy bơi."

Dịch:I swim and she swims.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nina.isnt.nani

I swim and she swims có đúng không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DoChiCao0

Đúng rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DoChiCao0

Đúng chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nh9fxv

Sao bạn hoat cao viết đúng thế nhỉ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dung13072006

I swim and she swims có đúng không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamminhanh2006

i swim and she swims!

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.