Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is no tax in this country."

Dịch:Không có thuế ở quốc gia này.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longnt11

miễn thuế ở đất nước này?? sao lại sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Vì admin là người rập khuôn, máy móc nên mới đưa ra những từ ngữ cứng nhắc như vậy !!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamTrung9

nước này miễn thuế --> không được sao?

2 năm trước