"There is no tax in this country."

Dịch:Không có thuế ở quốc gia này.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longnt11

miễn thuế ở đất nước này?? sao lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Vì admin là người rập khuôn, máy móc nên mới đưa ra những từ ngữ cứng nhắc như vậy !!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamTrung9

nước này miễn thuế --> không được sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lunphat321

where?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LittleZeros

Không nhầm là ở Vatican

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.