Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi chưa bao giờ ăn gà."

Dịch:I have never eaten chicken.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranQuangT

I have never eaten The chicken sao hẻm được ta?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Daniel_Luong

tớ cũng hk đc nè :( tại sao ta???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vitanh463730

The chicken là chỉ một con gà xác định còn chicken là chỉ thịt gà nói chung. Theo mình nghĩ là vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhnguye289468

Ở câu phủ định không dùng " the" nhé

1 năm trước