https://www.duolingo.com/AnnaPham197

Bài dịch Anh Việt cho English Class by AnnaPham197

Never Give Up

One day a farmer’s donkey fell down into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. Finally, he decided the animal was old and the well needed to be covered up. Anyway, it just wasn’t worth retrieving the donkey.

He invited all his neighbors to come over and help him. They all grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly.

Then, to everyone’s amazement he quieted down. A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well and was astonished at what he saw. With every shovel of dirt that fell on his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up.

Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well.

Lưu ý: Những bạn nào đăng kí học rồi thì làm bài rồi nộp trên tường nhà cô nhé......:)

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vudinhtung85

Mình không được vào lớp học nhưng rất vui vì câu chuyện ý nghĩa, xin dịch lại theo ý hiểu bên dưới ^^:

"Không bao giờ từ bỏ. Một ngày nọ, một con lừa của người nông dân bị nhà xuống một cái giếng. Con vật kêu thảm thiết hàng giờ và người nông dân cố gắng nghĩ nên làm gì. Cuối cùng, anh ta quyết định rằng còn lừa đã già và cái giếng cần phải lấp đi. Hơn nữa, cũng không đáng giá để cứu con lừa kia. Anh ta mời tất cả những người hàng xóm qua và giúp mình. Họ lấy xẻng và xúc đất đổ vào trong giếng. Con lừa nhận ra ngay điều gì đang xảy ra và nó càng rống lên thảm thiết hơn. Sau đó, mọi người ngạc nhiên vì nó không tiếp tục kêu nữa. Sau một thời gian đổ đất, người nông dân nhìn xuống giếng và không tin vào mắt mình. Mỗi khi đất đá rơi vào lưng con lừa, nó lại lắc mạnh người làm rơi chúng xuống và bước lên trên lớp đất đá đó. Rất sớm sau đó, mọi người ngạc nhiên thích thú khi thấy con lừa bước lên khỏi miệng giếng. "

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnnaPham197

Chấm điểm: 10 Sửa lỗi: -nhà-->ngã -bỏ thích thú Nhận xét: bài dịch của bạn rất tốt, cần phát huy nhé bạn. Excellent ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/supercrazy205

bai nay co y nghia that Không bao giờ từ bỏ. Một ngày nọ, một con lừa của người nông dân bị nhà xuống một cái giếng. Con vật kêu thảm thiết hàng giờ và người nông dân cố gắng nghĩ nên làm gì. Cuối cùng, anh ta quyết định rằng còn lừa đã già và cái giếng cần phải lấp đi. Hơn nữa, cũng không đáng giá để cứu con lừa kia. Anh ta mời tất cả những người hàng xóm qua và giúp mình. Họ lấy xẻng và xúc đất đổ vào trong giếng. Con lừa nhận ra ngay điều gì đang xảy ra và nó càng rống lên thảm thiết hơn. Sau đó, mọi người ngạc nhiên vì nó không tiếp tục kêu nữa. Sau một thời gian đổ đất, người nông dân nhìn xuống giếng và không tin vào mắt mình. Mỗi khi đất đá rơi vào lưng con lừa, nó lại lắc mạnh người làm rơi chúng xuống và bước lên trên lớp đất đá đó. Rất sớm sau đó, mọi người ngạc nhiên thích thú khi thấy con lừa bước lên khỏi miệng giếng.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.