https://www.duolingo.com/hainam1990

"Do you sleep on the bed?"

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hainam1990

No, i don't. I sleep on the floor T_T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

Bạn có ngủ giường không?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.