Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hainam1990

"Do you sleep on the bed?"

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hainam1990

No, i don't. I sleep on the floor T_T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Bạn có ngủ giường không?

2 năm trước