Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hainam1990

"I want to sleep for ten days."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hainam1990

And die before

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bongdem94

Tôi muốn ngủ mười ngày.

1 năm trước