Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Good afternoon"

Dịch:Chào buổi chiều

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/langtu_1979

Chào buổi chiều

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthivan13

Chào buổi chiều

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/diamondnguyen87

Chào buổi chiều mới đúng. Sao lai la chao buoi toi?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThThu845547

chào buổi chiều chứ

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trinhdv

Sao lại chào buổi tối

0
Trả lời2 năm trước