"Goodafternoon"

Dịch:Chào buổi chiều

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/langtu_1979

Chào buổi chiều

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hacker1412

Chào buổi chiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/diamondnguyen87

Chào buổi chiều mới đúng. Sao lai la chao buoi toi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThThu845547

chào buổi chiều chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trinhdv

Sao lại chào buổi tối

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.