Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã xem chương trình giống nhau."

Dịch:We watched the same program.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 161

Programme có khác gì với program ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Martin1756
Martin1756
 • 25
 • 15
 • 6
 • 3
 • 2

"programme" là của tiếng Anh, còn "program" là của tiếng Mỹ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhoneZen

˚_˚ǁ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyHoangNg10

We watched the same show thì có j sai ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/uhtanh

"saw" cũng được chứ sao ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhsmiley

See là nhìn thấy ai,cái gì đó. Watch là xem,theo dõi toàn bộ diễn biến của một chương trình, một buổi biểu diễn. Dùng saw nghĩa là bạn chỉ liếc mắt qa chương trình đó chứ k phải bạn xem đầy đủ từ đầu đến cuối

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wrong_Living

sao dùng saw lại không được ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhsmiley

Dùng saw phải dịch là chúng tôi nhìn thấy hai chương trình giống nhau. Còn "xem chương trình" phải dịch là watch. Ý nghĩa 2từ khác nhau đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
 • 17
 • 16
 • 12

Theo mình thì "chương trình" nên là "những chương trình" thì hợp lý hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mngc285218

show sao k đc

11 tháng trước