"Để tôi mua bữa ăn trưa cho bạn!"

Dịch:Let me buy you lunch!

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huuthanhyb

Thế này có đúng không add '' let me buy the lunch to you'

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamtienlong6a1

ko đâu Thế này mới đúng: Let me buy you lunch

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Mình cũng vậy nè. Mà bị sai.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
 • 25
 • 902

Let me buy lunch for you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongngan6
 • 18
 • 13
 • 5
 • 3
 • 2

Không hiểu lắm... You lụnch: bữa ăn trưa cho bạn??!.. Sao k phải là: let me buy the lunch for you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhkhue60

Có lẽ câu này nói theo thói quen chăng?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sonhautran

You lunch và your lunch khác nhau k?

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.