1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He ate everything."

"He ate everything."

Dịch:Anh ấy đã ăn mọi thứ.

June 9, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Sweetie_e_e

^^ mới đầu nghe cứ tưởng He is everything cơ đấy :)))


https://www.duolingo.com/profile/nghia806361

Tui thi viet du khoang cach giua tu everything


https://www.duolingo.com/profile/HuyPT2

anh ấy đã ăn hết mọi thứ


https://www.duolingo.com/profile/liennt158

"he ates everything" là sai hử bạn?


https://www.duolingo.com/profile/thin794314

Nguyên mẫu là eat Quá khứ là ate Quá khứ phân từ là eaten


https://www.duolingo.com/profile/NguynThNho4

Quá khứ không chia nha bạn


https://www.duolingo.com/profile/ThanhNguye910014

Doc nghe nhu is ay

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.